standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
-Witamy
-
-Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
-
-
-Burmistrz Miasta
-Organizacja
-Rada Miejska
-Sołtysi
-Ogłoszenia
-Bezrobocie w gminie
- Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
- Oświadczenia majątkowe
-Protokoły kontroli
-Karty usług
-Przetargi
-Przetargi - wyniki postępowania
-Praca
-Oferty inwestycyjne
-Dzienniki Urzędowe, Monitory Polskie
-Gminna Ewid. Zabytków
Prawo lokalne
Inne
Jednostki podległe
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Uchwały Rady Miejskiej

Kadencja Rady Miejskiej 1998-2002


II SESJA RADY MIEJSKIEJ - 19 listopad 1998r.

 • Uchwała nr II/14/98 w sprawie utworzenia Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
 • Uchwała nr II/15/98 w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych i usługowych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom.
 • Uchwała nr II/16/98 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowalewo Pom. w części obszaru oznaczonego symbolem A 722 UR – część działki nr 139/2
V SESJA RADY MIEJSKIEJ - 29 styczeń 1999r.
 • Uchwała nr V/63/99 w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych i usługowych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom.
 • Uchwała nr V/66/99 w sprawie założenia Gimnazjum w Kowalewie Pom.
VII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 13 marzec 1999r.
 • Uchwała nr VII/80/99 w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych i usługowych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom.
 • Uchwała nr VII/85/99 w sprawie nadania Statutu Gimnazjum w Kowalewie Pom.
VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 10 kwiecień 1999r.
 • Uchwała nr VIII/91/99 w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych i usługowych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom.
 • Uchwała Nr VIII/95/99 w sprawie powołania Honorowej Kapituły Miasta Kowalewa Pomorskiego.
X SESJA RADY MIEJSKIEJ - 28 maj 1999r.
 • Uchwała nr X/113/99 w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych i usługowych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom.
XI SESJA RADY MIEJSKIEJ - 24 czerwiec 1999r.
 • Uchwała nr XI/116/99 w sprawie przyjęcia przez Gminę Kowalewo Pom. prowadzenia zadań wynikających z obowiązku utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych
 • Uchwała nr XI/120/99 w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych i usługowych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom.
XII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 15 wrzesień 1999r.
 • Uchwała nr XII/126/99 w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowalewie Pom.
XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 29 wrzesień 1999r.
 • Uchwała nr XIII/139/99 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowalewie Pom.
 • Uchwała nr XIII/140/99 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowalewie Pom.
 • Uchwała nr XIII/141/99 w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych i usługowych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom.
XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ - 27 październik 1999r.
 • Uchwała nr XIV/150/99 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonującego zadanie.
 • Uchwała nr XIV/151/99 w sprawie utworzenia środka specjalnego w szkołach
 • Uchwała nr XIV/155/99 w sprawie utworzenia Związku Gmin Trasy Kopernikańskiej – drogi międzyregionalnej nr 52
 • Uchwała nr XIV/156/99 w sprawie przyjęcia statutu Związku Trasy Kopernikańskiej – drogi międzyregionalnej nr 52
 • Uchwała nr XIV/158/99 w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych i usługowych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom.
 • Uchwała nr XIV/159/99 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Przedszkole Publiczne i utworzenie jednostki budżetowej – Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.
XV SESJA RADY MIEJSKIEJ - 11 listopad 1999r.
 • Uchwała nr XV/161/99 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II
XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ - 1 grudzień 1999r.
 • Uchwała nr XVI/167/99 w sprawie powołania Skarbnika Gminy
 • Uchwała nr XVI/169/99 w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych i usługowych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom.
XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 2 luty 2000r.
 • Uchwała nr XVIII/179/2000 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Strategii rozwoju Gminy Kowalewo Pom.”
XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ - 12 kwiecień 2000r.
 • Uchwała nr XIX/190/2000 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej
 • Uchwała nr XIX/191/2000 w sprawie upoważnienia Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej do reprezentowania Gminy Kowalewo Pom., w dochodzeniu roszczeń wobec Telekomunikacji Polskiej S.A.
 • Uchwała nr XIX/200/2000 w sprawie wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
XX SESJA RADY MIEJSKIEJ - 26 kwiecień 2000r.
 • Uchwała nr XX/204/2000 w sprawie zatwierdzenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia opracowanych przez doraźną Komisję Rady Miejskiej powołaną Uchwałą nr XVIII / 185 / 2000 z dnia 2 lutego 2000r.,
XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ - 28 czerwiec 2000r.
 • Uchwała nr XXI/206/2000 w sprawie uchwalenia „Długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pom.”
 • Uchwała nr XXI/207/2000 w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Kowalewo Pom.
 • Uchwała nr XXI/211/2000 w sprawie utworzenia Gminnej Poradni Logopedycznej w Kowalewie Pom.
 • Uchwała nr XXI/214/2000 z dnia 28.06 2000 w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegóowości materiałów informacyjnych towarzyszłych projektowi budżetu
 • Uchwała nr XXI / 222 / 2000 z dnia 28.06 2000r., w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pom.
 • Uchwała nr XXI / 223 / 2000 z dnia 28.06 2000 r., w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych i usługowych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom.
 • Uchwała nr XXII / 229 / 2000 z dnia 20.09 2000r., w sprawie zmiany uchwały nr II /14 / 98 z dnia 19.11 1998 r., w sprawie utworzenia Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
 • Uchwała nr XXII / 230 / 2000 z dnia 20.09 2000r., w sprawie zmiany uchwały dot. wskazania banku prowadzącego obsługę finansową gminy
 • Uchwała nr XXIII / 239 / 2000 z dnia 11. 09 2000 r., w sprawie nadania imienia Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kowalewie Pom.
 • Uchwała nr XXIX / 246 / 2000 z dnia 22.11 2000r., w sprawie budowy obiektu szkolnego na terenie Kowalewa Pomorskiego
 • Uchwała nr XXIV / 241 / 2000 z dnia 22.11 2000r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie „Porozumienia” z gminami Chełmża i Łysomice i miastem Chełmża dot. udziału w kosztach rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Kamionkach Dużych _ Etap II
 • Uchwała nr XXIX / 244 / 2000 z 22.11 2000 r., w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego
 • Uchwała nr XXIV / 252 / 2000 z dnia 22.11 2000 r., w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych i usługowych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom.
 • Uchwała nr XXV / 263 / 2000 z dnia 20.12 2000r., w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego dla SP ZOZ dla którego Rada Miejska w Kowalewie Pom. przyjęła uprawnienia organu, który go utworzył
 • Uchwała nr XXV / 264 / 2000 z dnia 20.12 2000 r. w sprawie określenia zasad zakupu lub darowizny aparatu i sprzętu medycznego przez SP ZOZ dla którego Rada Miejska przyjęła uprawnienia organu, który go utworzył

2001

2002

Kadencja Rady Miejskiej 2002-20062005


XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ
XX SESJA RADY MIEJSKIEJXXI SESJA RADY MIEJSKIEJXXII SESJA RADY MIEJSKIEJXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ
XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ - 29 marzec 2006r.XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ - 26 kwiecień 2006r.XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ - 31 maja 2006r.XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 28 czerwca 2006r.XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 05 października 2006r.


Kadencja Rady Miejskiej 2006-2010


I SESJA RADY MIEJSKIEJ - 23 listopada 2006r.II SESJA RADY MIEJSKIEJ - 6 grudnia 2006r.III SESJA RADY MIEJSKIEJ - 28 grudnia 2006r.IV SESJA RADY MIEJSKIEJ - 7 lutego 2007r.V SESJA RADY MIEJSKIEJ - 18 kwietnia 2007r.VI SESJA RADY MIEJSKIEJ - 30 maja 2007r.VII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 27 czerwca 2007r.VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 12 września 2007r.IX SESJA RADY MIEJSKIEJ - 31 października 2007r.X SESJA RADY MIEJSKIEJ - 19 grudnia 2007r.XI SESJA RADY MIEJSKIEJ - 20 lutego 2008r.XII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 16 kwietnia 2008r.XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 25 czerwca 2008r.XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ - 27 sierpnia 2008r.XV SESJA RADY MIEJSKIEJ - 26 września 2008r.XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ - 29 października 2008r.XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 11 listopada 2008r.XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 17 grudnia 2008 r.XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ - 29 grudnia 2008 r.XX SESJA RADY MIEJSKIEJ - 25 lutego 2009r.XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ - 15 kwietnia 2009r.XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 26 czerwca 2009r.XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 24 września 2009r.XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ - 4 listopada 2009r.XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ - 16 grudnia 2009r.XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ - 31 marca 2010r.XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 28 kwietnia 2010r.XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 16 czerwca 2010r.XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ - 29 września 2010r.XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ - 10 listopada 2010r.

Kadencja Rady Miejskiej 2010-2014


I SESJA RADY MIEJSKIEJ - 2 grudnia 2010r.III SESJA RADY MIEJSKIEJ - 29 grudnia 2010r.IV SESJA RADY MIEJSKIEJ - 28 styczeń 2011r.V SESJA RADY MIEJSKIEJ - 25 marzec 2011r.VI SESJA RADY MIEJSKIEJ - 10 czerwiec 2011r.VII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 21 wrzesień 2011r.VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 4 listopad 2011r.IX SESJA RADY MIEJSKIEJ - 30 grudzień 2011r.X SESJA RADY MIEJSKIEJ - 30 marzec 2012r.XI SESJA RADY MIEJSKIEJ - 14 czerwca 2012r.XII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 2 lipca 2012r.XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 21 września 2012r.XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ - 29 października 2012r.XV SESJA RADY MIEJSKIEJ - 23 listopada 2012r.XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ - 28 grudnia 2012r.XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 25 marca 2013r.XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 14 czerwca 2013r.XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ - 19 sierpnia 2013r.XX SESJA RADY MIEJSKIEJ - 09 października 2013r.XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ - 22 listopada 2013r.XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 20 grudnia 2013r.XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ - 15 stycznia 2014r.XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ - 19 marca 2014r.XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ - 07 kwietnia 2014r.XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 30 maja 2014r.XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 25 czerwca 2014r.XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ - 24 września 2014r.XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ - 24 października 2014r.

Kadencja Rady Miejskiej 2014-2018


I SESJA RADY MIEJSKIEJ - 1 grudnia 2014r.II SESJA RADY MIEJSKIEJ - 5 grudnia 2014r.III SESJA RADY MIEJSKIEJ - 12 grudnia 2014r.IV SESJA RADY MIEJSKIEJ - 19 grudnia 2014r.V SESJA RADY MIEJSKIEJ - 11 marca 2015r.VI SESJA RADY MIEJSKIEJ - 20 maja 2015r.VII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 24 czerwca 2015r.VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 23 września 2015r.IX SESJA RADY MIEJSKIEJ - 25 listopada 2015r.X SESJA RADY MIEJSKIEJ - 28 grudnia 2015r.XI SESJA RADY MIEJSKIEJ - 27 stycznia 2016r.XII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 30 marca 2016r.XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 18 maja 2016r.XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ - 3 czerwca 2016r.XV SESJA RADY MIEJSKIEJ - 29 czerwca 2016r.
udostępniono: 31.01.17 22:41 opis zmiany: edycja informacji | zmiany dokonał: administrator | wersja do druku