standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
-Witamy
-
-Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
-
-
-Burmistrz Miasta
-Organizacja
-Rada Miejska
-Sołtysi
-Ogłoszenia
-Bezrobocie w gminie
- Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
- Oświadczenia majątkowe
-Protokoły kontroli
-Karty usług
-Przetargi
-Przetargi - wyniki postępowania
-Praca
-Oferty inwestycyjne
-Dzienniki Urzędowe, Monitory Polskie
-Gminna Ewid. Zabytków
Prawo lokalne
Inne
Jednostki podległe
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Rejestr instytucji kultury

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest gmina Kowalewo Pomorskie.

Rejestr instytucji, dla których organizatorem jest gmina Kowalewo Pomorskie, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U z 2012 r. poz. 189).

 1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
  1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  2) wydanie odpisu rejestru albo księgi rejestrowej.
  Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treści wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treści aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w pkt 1, jest bezpłatne.

 2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

 3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Wydanie odpisu zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 443, poz. 1358, poz. 1607 i poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 65.) podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy odpisu. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonać w kasie Urzędu lub na konto o numerze: 64 9496 0008 0000 1720 2000 0041.

 4. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
  Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.


Do pobrania:
J.Jakubiak (ost.zmiana w rejestrze 26.03.2015r.)
udostępniono: 31.01.17 22:46 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: administrator | wersja do druku