standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
-Witamy
-
-Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
-
-
-Burmistrz Miasta
-Organizacja
-Rada Miejska
-Sołtysi
-Ogłoszenia
-Bezrobocie w gminie
- Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
- Oświadczenia majątkowe
-Protokoły kontroli
-Karty usług
-Przetargi
-Przetargi - wyniki postępowania
-Praca
-Oferty inwestycyjne
-Dzienniki Urzędowe, Monitory Polskie
-Gminna Ewid. Zabytków
Prawo lokalne
Inne
Jednostki podległe
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Zarządzenia Burmistrza Miasta

wybierz rok: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014

2016 rok2015 rok2014 rok2013 rok2012 rok2011 rok2010 rok2002
 • Zarządzenie nr 1/2002 z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie powołania Zastęcy Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie
 • Zarządzenie Nr 3/2002 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 • Zarządzenie Nr 4/2002 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

 • Zarządzenie Nr 6a /2002 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, dodatku motywacyjnego oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
 • Zarządzenie Nr 7/2002 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech
 • Zarządzenie Nr 9/2002 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech
 • Zarządzenie Nr 12/2002 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy Kowalewo Pom. na rok 2003
 • Zarządzenie Nr 13/2002 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych w 2003 r.
2003 rok
 • Zarządzenie Nr 1/2003/ Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie kryteriów dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
 • Zarządzenie Nr 2/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim
 • Zarządzenie Nr 6/2002 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 5 stycznia 2005r. ( ,, Ustalam stawki na wynajem sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie ,,)
 • Zarządzenie Nr 7/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
 • Zarządzenie Nr 9/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu
  gminy na 2003 rok
 • Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Kowalewo Pomorskie we Wspólnotach Mieszkaniowych
 • Zarządzenie Nr 12/03 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie wydania zgody na podłączenie do sieci wodociągowej stanowiącej mienie Gminy Kowalewo Pomorskie
 • Zarządzenie Nr 13/03 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie wydania zgody na podłączenie do sieci kanalizacyjnej stanowiącej mienie Gminy Kowalewo Pomorskie
 • Zarządzenie Nr 14/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie nadania regulaminu pracy komisji do oceny i wyboru ofert na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zarządzenie Nr 16/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
 • Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta w Kowalewie Pom. z dnia 21-03-2003r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr 19/2002 Zarządu Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 10.04.2002r zatwierdzającej regulamin dotyczący gospodarowania nieruchomościami niezabudowanymi stanowiącymi własność Gminy Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację garażu .
 • Zarządzenie Nr 18/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia
  21 marca w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 63/2000 Zarządu
  Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 06.12.200 r. zatwierdzającej
  regulamin dotyczącego gospodarowania nieruchomościami
  niezabudowanymi stanowiącymi własność Gminy Kowalewo Pomorskie,
 • Zarządzenie Nr 19/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia
  21 marca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie
  zamówienia publicznego o wartości do 30.000 EURO na pełnienie nadzoru
  w branży elektrycznej,
 • Zarządzenie Nr 20/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia
  21 marca 2003 r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 9/2002
  Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. z dnia 20.12.2002 r. w sprawie
  ustalenia stawek czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat
  trzech,
 • Zarządzenie Nr 22/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia
  3 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na
  udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30.000 EURO na
  wykonanie zadania pn. „modernizacja sposobu ogrzewania z węglowego
  na gazowe w kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim”,
 • Zarządzenie Nr 23/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia
  4 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacji i zasad
  działania Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów
  na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowo- wychowawczych
  na terenie gminy Kowalewo Pomorskie,
 • Zarządzenie Nr 25/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia
  11 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
  w Kowalewie Pom. Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
  uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok,
 • Zarządzenie Nr 25/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia
  11 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
  w Kowalewie Pom. Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
  uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok,
 • Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta w Kowalewie Pom. z dnia 02-05-2003r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr 19/2002 Zarządu Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 10.04.2002r zatwierdzającej regulamin dotyczący gospodarowania nieruchomościami niezabudowanymi stanowiącymi własność Gminy Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację garażu .
 • Zarządzenie Nr 30/ 2003 Burmistrza Miasta z dnia 12 maja 2003 roku w sprawie wzrostu czynszu za najem budynku remizy OSP w Elzanowie wraz z działką nr 138/28,
 • Zarządzenie Nr 32/2003 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 14 maja 2003r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok,
 • Zarządzenie Nr 35/ 2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowalewie Pomorskim,
 • Zarządzenie Nr36/2003 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 maja 2003r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.,
 • Zarządzenie Nr 38/2003 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 28-05-2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
 • Zarządzenie Nr 39/ 2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnej Poradni Pedagogiczno- Logopedycznej w Kowalewie Pomorskim,
 • Zarządzenie Nr 40/2003 Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim,
 • Zarządzenie nr 41A/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 13 czerwca 2003r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych do wartości 30000 EURO na prace remontowe budynków komunalnych, finansowane ze środków gminy,
 • Zarządzenie nr 41/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 10 czerwca 2003r. w spr. przekazywania informacji do zamieszczania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kowalewo Pomorskie,
 • Zarządzenie nr 43/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 18 czerwca 2003r. w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
 • Zarządzenie nr 48/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 23 czerwca 2003r., w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.,
 • Zarządzenie 52a/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 4 lipca 2003r., w spr. ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Kowalewo Pom.,
 • Zarządzenie nr 53/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 9 lipca 2003r., w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
 • Zarządzenie nr 54/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 11 lipca 2003r., w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego przetargu nieograniczonego ofertowego na wynajem lokalu we Frydrychowie,
 • Zarządzenie nr 55/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 16 lipca 2003r., w spr. ustalenia wysokości miesięcznych opłat zaliczkowych za energię cieplną pobieraną przez właścicieli lub najemców lokali mieszkalnych bądź użytkowych, wyprodukowana w kotłowniach komunalnych,
 • Zarządzenie nr 56/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 16 lipca 2003r., w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego przetargu nieograniczonego ofertowego na wynajem lokalu w Pluskowęsach,
 • Zarządzenie nr 58/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 17 lipca 2003r., w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
 • Zarządzenie nr 62/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo
  Pomorskie z dnia 18 sierpnia 2003r., w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.,
 • Zarządzenie nr 63/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 20 sierpnia 2003r., w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom.,
 • Zarządzenie nr 64/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 20 sierpnia 2003r., w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnej Poradni Pedagogiczno- Logopedycznej w Kowalewie Pomorskim,
 • Zarządzenie nr 65/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 22 sierpnia 2003r., w spr. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za I półrocze 2003r.,
 • Zarządzenie nr 67/2003 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 22 sierpnia 2003r., w spr. wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim,
 • Zarządzenie nr 68/2003 Burmistrza Miasta z dnia 27 sierpnia września w spr. zmian w uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. nr IV/2302 z dnia 30.12.02r. w spr. uchwalenia budżetu gminy na 2003r.
 • Zarządzenie nr 69/2003 Burmistrza Miasta z dnia 8 września w spr. zmian w uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. nr IV/2302 z dnia 30.12.02r. w spr. uchwalenia budżetu gminy na 2003r.
 • Zarządzenie nr 70/2003 Burmistrza Miasta z dnia 10 września w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
 • Zarządzenie nr 74/2003 Burmistrza Miasta z dnia 19 września w spr. zmian w uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. nr IV/2302 z dnia 30.12.02r. w spr. uchwalenia budżetu gminy na 2003r.,
 • Zarządzenie nr 76/2003 Burmistrza Miasta z dnia 25 września w spr. ustalenia wysokości stypendiów,
 • Zarządzenie nr 77/2003 Burmistrza Miasta z dnia 29 września w spr. zmian w uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. nr IV/2302 z dnia 30.12.02r. w spr. uchwalenia budżetu gminy na 2003r.,
 • Zarządzenie nr 79/2003 Burmistrza Miasta z dnia 23 października w spr. zmian w uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. nr IV/2302 z dnia 30.12.02r. w spr. uchwalenia budżetu gminy na 2003r.,
 • Zarządzenie nr 81/2003 Burmistrza Miasta z dnia 10 listopada w spr. zmian w uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. nr IV/2302 z dnia 30.12.02r. w spr. uchwalenia budżetu gminy na 2003r.,
 • Zarządzenie nr 82/2003 Burmistrza Miasta z dnia 17 listopada w spr. utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania,
 • Zarządzenie nr 87/2003 Burmistrza Miasta z dnia 26 listopada w spr. zmian w uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. nr IV/2302 z dnia 30.12.02r. w spr. uchwalenia budżetu gminy na 2003r.,
 • Zarządzenie nr 88/2003 Burmistrza Miasta z dnia 02 grudnia w spr. zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.,
 • Zarządzenie nr 89/2003 Burmistrza Miasta z dnia 02 grudnia w spr. powołania komisji przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości 30.000 EURO na wykonanie dekoracji świątecznej w Kowalewie Pom.,
 • Zarządzenie nr 90/2003 Burmistrza Miasta z dnia 11 grudnia w spr. zmian w uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. nr IV/2302 z dnia 30.12.02r. w spr. uchwalenia budżetu gminy na 2003r.,
 • Zarządzenie nr 91/2003 Burmistrza Miasta z dnia 19 grudnia w spr. w spr. zmian w uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. nr IV/23/02 z dnia 30.12.02. w spr. uchwalenia budżetu gminy na 2003r.,
 • Zarządzenie nr 93/2003 Burmistrza Miasta z dnia 29 grudnia w spr. kryteriów dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez wyższe szkoły i zakłady kształcenia nauczycieli,
 • Zarządzenie nr 94/2003 Burmistrza Miasta z dnia 29 grudnia w spr. wysokości dodatku funkcyjnego za warunki pracy, dodatku motywacyjnego oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli,
 • Zarządzenie nr 95/2003 Burmistrza Miasta z dnia 29 grudnia w spr. powołania komisji przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości 30.000 EURO na świadczenie usług komunalnych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kowalewo Pom.,

2004 rok2005 rok2006 rok2007 rok2008 rok2009 rok
udostępniono: 16.05.17 08:21 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: administrator | wersja do druku