Oferty inwestycyjne

Propozycje dla inwestorów - informacja:
 1. OPIS: niezabudowana działka gruntu, POŁOŻENIE: Wielka Łąka, OZNACZENIE: dz. nr geod. 267/4 (ost.zmiana: 02.01.2013r.)
 2. OPIS: niezabudowana działka gruntu, POŁOŻENIE: obr. I Kowalewa Pomorskiego, ul. 1 - go Maja, OZNACZENIE: dz. nr geod. 220/2 (ost.zmiana: 02.01.2013r.)
 3. OPIS: niezabudowana działka gruntu, POŁOŻENIE: obr. I Kowalewa Pomorskiego, ul. 1-go Maja, OZNACZENIE: dz. nr geod. 220/1 (ozt.zmiana: 02.01.2013r.)
 4. OPIS: niezabudowana działka gruntu, POŁOŻENIE: obr. II Kowalewa Pomorskiego, ul. Słowackiego, OZNACZENIE: dz. nr geod. 160/12 (ost.zmiana: 02.01.2013r.)
 5. OPIS: niezabudowana działka gruntu, POŁOŻENIE: obr. II Kowalewa Pomorskiego, ul. Słowackiego, OZNACZENIE: dz. nr geod. 160/11 (ost.zmiana: 02.01.2013r.)
 6. OPIS: niezabudowana działka gruntu, POŁOŻENIE: obr. II Kowalewa Pomorskiego, ul. Słowackiego, OZNACZENIE: dz. nr geod. 160/9 (ost.zmiana: 02.01.2013r.)
 7. OPIS: niezabudowana działka gruntu, POŁOŻENIE: Pruska Łąka, OZNACZENIE: dz. nr geod. 157/2 (ost.zmiana: 02.01.2013r.)
 8. OPIS: działka rolna niezabudowana, POŁOŻENIE: Napole, OZNACZENIE: dz. nr geod. 155 (ost.zmiana: 02.01.2013r.)
 9. OPIS: niezabudowana działka gruntu, POŁOŻENIE: Sierakowo OZNACZENIE: dz. nr geod. 130/1 (ost.zmiana: 02.01.2013r.)
 10. OPIS: niezabudowana działka gruntu, POŁOŻENIE: obr. I Kowalewa Pomorskiego, ul. Podborek, OZNACZENIE: dz. nr geod. 92 i 93 (ost.zmiana: 02.01.2013r.)
 11. OPIS: niezabudowana działka gruntu, POŁOŻENIE: obr. I Kowalewa Pomorskiego, ul. Brodnicka (pomiędzy Os. Brodnickim, a PLASTICA we Frydrychowie), OZNACZENIE: dz. nr geod. 53/14 (ost.zmiana: 02.01.2013r.)
 12. OPIS: niezabudowana działka gruntu, POŁOŻENIE: obr. I Kowalewa Pomorskiego, ul. Brodnicka (pomiędzy Os. Brodnickim, a PLASTICA we Frydrychowie), OZNACZENIE: dz. nr geod. 53/8 (ost.zmiana: 02.01.2013r.)
 13. OPIS: niezabudowana działka gruntu, POŁOŻENIE: obr. I Kowalewa Pomorskiego, ul. Brodnicka (pomiędzy Os. Brodnickim, a PLASTICA we Frydrychowie), OZNACZENIE: dz. nr geod. 52/4 (ost.zmiana: 02.01.2013r.)
 14. OPIS: niezabudowana działka gruntu, POŁOŻENIE: obr. I Kowalewa Pomorskiego, ul. Brodnicka (pomiędzy Os. Brodnickim, a PLASTICA we Frydrychowie), OZNACZENIE: dz. nr geod. 51/1 (ost.zmiana: 31.12.2012r.)
 15. OPIS: niezabudowana działka gruntu, POŁOŻENIE: obr. I Kowalewa Pomorskiego, ul. Brodnicka (pomiędzy Os. Brodnickim, a PLASTICA we Frydrychowie), OZNACZENIE: dz. nr geod. 50/5 (ost.zmiana: 31.12.2012r.)
 16. OPIS: niezabudowane działki gruntu, POŁOŻENIE: obr. II Kowalewa Pomorskiego, ul. Żeromskiego i ul. Prusa, OZNACZENIE: dz. nr geod. 43/9 i 73/4 (ost.zmiana: 31.12.2012r.)
 17. OPIS: niezabudowane działki gruntu, POŁOŻENIE: obr. II Kowalewa Pomorskiego, ul. Żeromskiego, OZNACZENIE: dz. nr geod. 43/8 i 73/3 (ost.zmiana: 31.12.2012r.)
 18. OPIS: niezabudowana działka gruntu, POŁOŻENIE: Frydrychowo, OZNACZENIE: dz. nr geod. 28/10 (ost.zmiana: 31.12.2012r.)
 19. OPIS: niezabudowana działka gruntu, POŁOŻENIE: Sierakowo, OZNACZENIE: dz. nr geod. 108/5, POWIERZCHNIA : 0,3788 ha (zamieszczono: 18.06.2012r., ost.zmiana: 31.12.2012r.)