Placówki oświatowe

Wykaz placówek oświatowych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące, Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie, Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim są to jednostki organizacyjne Gminy Kowalewo Pomorskie prowadzone w formie jednostek budżetowych.

Szkoły działają na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

-Organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie
-Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad placówkami jest Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.