Oświadczenia majątkowe

Wzór oświadczenia majątkowego radnego

Oświadczenia majątkowe składane w 2015r.


  1. Burmistrz i pracownicy urzędu:
  2. Dyrektorzy i pracownicy podległych jednostek:
  3. Radni Rady Miejskiej (po złożeniu ślubowania):
  4. Radni Rady Miejskiej (na dzień 31.12.2014):

Wcześniej składane oświadczenia
(zamieszczono: 25.11.2015r.)