Sołtysi

Sołtysi i Przewodniczący Komitetów Osiedlowych gminy Kowalewo Pomorskie (zamieszczono: 27.05.2011r., aktualizacja: 18.12.2015r.)