Prawo miejscowe

Zbiór aktów prawa miejscowego Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.