Kodeks etyczny

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu
został stworzony i wewnętrznie zaaprobowany przez pracowników po zorganizowaniu dyskusji na temat wartości i zasad, jakimi powinni się kierować pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim. Kodeks jest do pobrania
tutaj. (ost.zm. 2.06.2016r.)


Kodeks Etyczny Radnego Rady Miejskiej
można obejrzeć
tutaj.