Dzienniki Urzędowe, Monitory Polskie

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 190, poz. 1493) zamieszczamy, odnośniki do stron internetowych Rządowego Centrum Legislacji:

Jednocześnie informujemy, że powszechny wgląd do w/w aktów prawnych w formie elektronicznej jest możliwy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pom. ul. Plac Wolności 13.