ZGKiM

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG ZAŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W KOWALEWIE POMORSKIM (zamieszczono: 03.04.2014r.)
Nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kowalewie
Pomorskim

Siedziba:
87-410 Kowalewo Pomorskie
ul. Brodnicka 1
telefon: 56-684-15-17
email: zaklad@poczta.onet.pl

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Własność: Samorządowa

Rodzaj działalności:
6832Z Zarządzanie nieruchomościami
3811Z Wywóz nieczystości, oczyszczanie
8130Z Zagospodarowanie terenów zielonych
4939Z Usługi transportowe
4120Z Roboty budowlane
3530Z Produkcja ciepła

Kapitał zakładowy spółki: 2.233.500 zł
Dzieli się na 4.467 udziałów objętych przez Gminę Kowalewo Pom.

KRS: Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 31.10.2002 r. Nr rejestru 000 133 837

Najważniejszą władzą spółki jest: Zgromadzenie Wspólników

Organ wykonawczo-zarządzający: Zarząd

Zarząd jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Spółki powołanego przez Zgromadzenie Wspólników.

Prezes Spółki: mgr Barbara Stosio

Spółka powstała, od 01.07.2002 r. z przekształcenia zakładu budżetowego