Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

Rejestr jest prowadzony w systemie informatycznym. Dostęp do publicznych danych uzyskujemy klikając w niniejszy link.


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennegosporządziła: Anna Bicz